Lucas Paemen

Lucas Paemen werd geboren in Leuven.
Na een technisch-wetenschappelijke opleiding bekleedde Lucas verscheidene functies in industrie, toerisme, luchtvaart en automobielsector.
Van beide ouders kreeg hij de artistieke genen mee die hem er toe aanzetten na zijn beroepsloopbaan een opleiding aan de Kunstacademie in Gent te volgen voornamelijk onder leiding van leraar en kunstenaar Jacques ’t Kindt.

RennerHij duidt aan hoe een groot deel van zijn werk tot stand komt: “een probleemstelling kan zich in je geest ontwikkelen, allerlei vormen aannemen, zich ontplooien, je kan je gezichtspunt veranderen, elementen kunnen worden toegevoegd of weggelaten om uiteindelijk tot een voorstelling te komen die de toeschouwer er kan toe aanzetten na te denken over de gestelde problemetiek. Figuratieve werken krijgen soms ook een abstracte toets, waarbij het kleurgebruik en de compositie samen intrigeren en gemengde gevoelens opwekken.”

Lucas werkt dikwijls op basis van foto’s of fotografische elementen, soms met een computeraanpassing zodat zij het aanvaardbaar beeld vormen waarnaar gezocht werd.

Lucas PaemenHij is begaan met sociaal-maatschappelijke problematiek, thema’s hierrond worden in metaforische werken op een soms zeer directe manier voorgesteld.

Bekijk enkele tentoongestelde kunstwerken.
Meer info? Contacteer ons.
Bestel de catalogus.